Home » Over ons

Over ons

In december 2013 is de stichting Stadstuinen Maassluis opgericht. De stichting zet zich in voor de aanleg en het beheer van gemeenschappelijke (moes)tuinen in Maassluis.

Op dit moment wordt er op twee plekken getuinierd: in Maassluis West onderhouden we de educatieve tuin van het Duurzaamheidscentrum. Twee plantvakken zijn ingericht als moestuin waaruit de stadstuinders oogsten. Ook wordt er getuinierd bij seniorencomplex de Vliet in de binnenstad. Daar zijn een aantal verhoogde plantenbakken met kruiden aanwezig en er is een kleine moestuin.

 

Aanleiding voor het oprichten van de stichting in 2013 was het plan voor een grote, tijdelijke gemeenschapstuin in Maassluis West. Lees hieronder de ontstaansgeschiedenis.

Ontstaan Stadstuinen Maassluis

Het idee voor het realiseren van een gemeenschappelijke stads(moes)tuin in Maassluis startte eind 2012 rondom de braakliggende terreinen tussen de Kwartellaan en de nieuwe Burgemeesterswijk. Een initiatiefnemer vroeg zich af of het mogelijk was om hier een gemeenschappelijke moestuin te realiseren en benaderde de gemeente.

Anders bestemmen
Er bleken al plannen te zijn om de terreinen tijdelijk anders te bestemmen vanwege de stagnerende woningbouw. Het idee voor een stadslandbouwproject werd goed ontvangen door zowel de gemeente, projectontwikkelaar AM als woningcorporatie Maasdelta. Het project “Stadstuinen Maassluis” kon van start gaan.

Start
In de periode maart-juni 2013 is op verschillende manieren bekendheid gegeven aan het idee. Na een oproep in de lokale krant meldden zo’n 30 ge├»nteresseerden zich aan om mee te gaan doen. Begin juli kregen de initiatiefnemers toestemming om het project op te starten. In augustus werden de eerste maatregelen genomen om de bodem te verbeteren. Eind 2013 is de stichting Stadstuinen Maassluis opgericht en in januari 2014 zijn de voorbereidingen voor het eerste teeltseizoen weer opgepakt.

Annulering
Helaas heeft het bestuur van de stichting eind januari moeten besluiten het project te annuleren. De locatie bleek te vandalismegevoelig. Een informatiebord en ook de eerste markeringspaaltjes werden beiden binnen 24 uur na plaatsing vernield.
Een flink deel van de subsidie zou geïnvesteerd worden in een grote foliekas. Deze kas zou een belangrijk element worden in de stadstuin. Vanwege de vernielingen durfde het bestuur het niet aan om het gemeenschapsgeld in de kas te investeren.

P1080405

locatie Kwartellaan

Nieuwe locaties
In het voorjaar van 2014 is er op kleinere schaal gestart op twee nieuwe locaties: in Maassluis centrum en -west. Klik hier voor meer informatie over stadstuin de Vliet in het centrum. En hier voor informatie over de tuin in Maassluis West.