Home » Nieuwe ontwikkelingen Stadstuinen Maassluis

Nieuwe ontwikkelingen Stadstuinen Maassluis

Stichting Stadstuinen Maassluis gaat vanaf 2020 verder met een nieuw bestuur en nieuwe projecten.

De stichting werd eind 2013 opgericht met als doel een stadstuin in Maassluis te realiseren op een braakliggend terrein langs de Kwartellaan. Dit zou een tijdelijke tuin worden omdat het terrein bestemd was voor woningbouw (deze woningen staan er inmiddels). De beoogde stadstuin is op deze plek uiteindelijk, helaas, niet gerealiseerd. De initiatiefnemers maakten in het voorjaar van 2014 een doorstart met kleinere tuinprojecten.

Sinds die tijd zijn vrijwilligers actief in de educatieve tuin van het Duurzaamheidscentrum Maassluis en wordt er getuinierd in het parkje achter seniorencomplex De Vliet. De Vliet-tuin zal op termijn verdwijnen omdat het complex afgebroken wordt voor nieuwbouw.

Vanaf het najaar van 2019 gaan de tuinvrijwilligers verder met het onderhoud van de educatieve tuin onder de vlag van het Duurzaamheidscentrum Maassluis.

De stichting Stadstuinen Maassluis wordt voortgezet door twee nieuwe bestuursleden voor de ontwikkeling van groenprojecten in Maassluis Oost. Daarom zullen deze website, de Facebookpagina en het Twitteraccount op termijn uit de lucht gaan.